Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Jakiekolwiek jednak wpływy pomagały czy przeszkadzały braciom Gierymskim wyrobić się na artystów skończonych, zdecydowanych w pojmowaniu sztuki i techniki, były to wpływy z
artystycznej dali. Najbliższe im otoczenie, otoczenie malarzy czysto polskich, nie oddziałało na nich wcale — i to jest jednym z charakterystycznych rysów ich twórczości.
Pewne znamiona polskiej sztuki zaczęły się już były podówczas różniczkować.
Dziś pod wpływem wystaw międzynarodowych, które na zachowanie w czystości bezwzględnej jakichś cech odrębnych nie pozwalają w ogóle, znamiona te stały się mniej wyraźne; wtedy
jednak stanowiły one istotę polskiej sztuki.
W Warszawie Kossak, Kostrzewski i Gerson przedstawiali kilka typów, kilka różnej wartości talentów, kilka odcieni kierunków artystycznych.
Z Krakowa przychodziły obrazy Matejki, nacechowane znamieniem tak silnej indywidualności, że niezależnie od swej treści, która naród porywała za serce, narzucały się całemu
pokoleniu młodszych malarzy. Fotografie z rysunków Grottgera przechodziły z rąk do rąk, a pisma ilustrowane popularyzowały imię Brandta, którego widać już było w Monachium.
Jednym z tych, którzy najwięcej wpłynęli na młodsze pokolenie naszych malarzy, był Kossak.
Każdy, kto tylko wyrósł na wsi, gdzie przechowało się jeszcze tyle pierwiastków bytu dawnej szlachty, rozczytywał się w Polu i Kaczkowskim i znajdował w rysunkach Kossaka gotową
ilustrację, gotową formę wyrażającą to życie zupełnie. Pol i Kossak są to bliźnięta.
Tężyzna, zawadiactwo, impozycja, zarzucanie wylotów, ujmowanie się pod bok, podkręcanie wąsów, przeświadczenie o swej sile i wyższości wrodzonej, pewna kokieteria zawsze i na
każdym kroku ujawniająca się na zewnątrz i prawdę mówiąc, pewien cyrkowy szyk — oto główniejsze, a wspólne cechy obydwóch malarzy szlacheckiego życia.
Cechy te aż do 1863 roku istniały w całej swej pierwotnej sile w życiu szlachty, która nadawała ton.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>