Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Stąd ten obraz musi być komponowany, kolorowany i modelowany na wrażenie z pewnej odległości, uzależnionej jego rozmiarami, czyli że ile razy zmieni się format obrazu, tyle razy
malarz do jego wykonania musi użyć innych środków technicznych.
Tak chce logika oświetlenia obrazu, którego cała budowa podporządkowaną jest pod prawo złudy wzrokowej z jednego tylko punktu widzenia.
To zastosowanie środków technicznych do przedmiotu i rozmiarów obrazu stanowi jedną ze składowych części malarstwa dekoracyjnego.
Dekoracyjność jednak malowania, według wyobrażenia naszych estetyków, jest czymś poniżającym, niegodnym wielkiego artysty.
Nie wiedząc, że Wenecjanie w najświetniejszej chwili Odrodzenia malowali swoje obrazy na równowagę wielkich plam, na stosunek, ich wzajemny do siebie i do widza, na charakter ogólny
koloru w zestawieniu z charakterem sali lub gmachu, jakie zdobić miały, odmawiali prawa bytu całej jednej sztuce, jeżeli nawet nie sztuce całej.
«Wobec malarstwa weneckiego — pisze H.
Taine w drugim tomie swej _Podróży po Włoszech, _ — człowiek nie ma ochoty ani analizować, ani rozumować; jeżeli się do tego bierze, to tylko z musu.
Oczy rozkoszują się, i to już wszystko: rozkoszują się jak oczy Wenecjan z XV wieku; Wenecja bowiem nie stanowiła wcale ogniska literatury lub krytyki, jak Florencja; malarstwo było
tam uzupełnieniem rozkoszy otaczającej, dekoracją sali godowej lub niszy architekturalnej.
Chcąc je sobie wytłumaczyć trzeba stanąć w pewnym oddalęn i u, zamknąć oczy, czekać, aby wrażenie się przytępiło; wtedy dopiero umysł pełni swoją powinność.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>