Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Artyście nie chodziło tu o wyilustrowanie lub wypowiedzenie pewnej idei za pomocą gestów, jak to ma miejsce w obrazach szkoły literackiej malarst w a, ale o charakterystykę gestów
samych, o pokazanie usposobienia Włochów do gestykulacji wyraźnej, do przejawów zewnętrznych każdego uczucia i każdego wrażenia.
Obraz pomimo nadzwyczajnej energii w ruchach i wyrazach odznaczał się niezmiernym spokojem pod względem techniki tak skończonej, że śladu nawet maniery dopatrzeć się w nim nie
było można.
Oświetlenie, pochodzące od kilku płomieni gazowych, ze swymi krzyżującymi się i skomplikowanymi cieniami, utrzymane z całą ścisłością natury, stanowiło główny urok tego
obrazu, który miał za cel przedstawić prawdę koloru.
Kolor światła sztucznego, który inni malarze, studiujący go w dzień, zwykle charakteryzują fałszywie, pokazywał od razu w _Grze w mora _subtelną wrażliwość oka artysty na
delikatne odcienia barw.
Światło gazu, a nawet zwyczajnej świecy, w stosunku do błękitnawych promieni światła dziennego wydaje się tak rażąco czerwonym, że tylko mało komu udało się w obrazach
przedstawiających noc z oświetleniem sztucznym wyjść poza złudę wrażenia.
Aleksander Gierymski tymczasem wydobył kolor z nadzwyczajną prawdą, ponieważ namalował go takim, jak się on przedstawia w nocy, bez zestawienia z białym światłem słońca.
A przy tym figury, głowy, twarze, ubranie i wszystkie szczegóły były tak skończone, że ślady pędzla ginęły w odcieniach tonów, w przechodzeniu od jednej barwy do drugiej, od
jednego przedmiotu do drugiego. Założenie obrazu było wytrzymane całkowicie.
_Austeria w Rzymie _różniła się od _Gry w mora _nie tylko formatem i motywem oświetlenia, ale nawet w kolorze i traktowaniu technicznym.
Obraz przedstawia wnętrze szynkowni.
Światło ostre, jaskrawe, zimne wpada przez drzwi od ulicy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>