Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Zrobić w obrazie wszystko, a nie zrobić za wiele takim tylko udaje się malarzom jak Maks Gierymski, który — i to stanowi o jego wyższości nad innymi — oprócz wielkiej
inteligencji i samowiedzy w użyciu sił swego talentu miał jasne pojęcie albo raczej niechybne poczucie granicy środków malarstwa.
Jak wiadomo, malarstwo aie może przedstawiać źródeł światła.
Słońce, księżyc, iskra elektryczna, płomień gazu, a nawet płomień świecy czysty, nie otoczony, nie przesłonięty niczym — nie leżą w zakresie malarskich efektów.
Dzięki temu poczuciu Maks Gieryniski nie tylko że nie malował ani sytuacji, ani myśli, ani uczuć nie dających się w zupełności wyrazić tonem oświetlenia, kształtem lub barwą,
lecz wtedy nawet liczył się ze środkami ograniczonymi farby i ołówka, kiedy chodziło o proste odtworzenie tego, co w naturze widzieć można, jak tego dowodzi jeden z najlepszych jego
obrazów: _Noc._
Większość malarzy zwykle w obrazach przedstawia księżyc fałszywie.
Studiując jego światło w stosunku do światła latarni gazowej miasta, w którym mieszkają, lub świecy pracowni, w której malują, nadają mu ton błękitnawy, a nawet przy większym
natężeniu maniery zielonawy, jakiego w czystym polu, z dala od świateł sztucznych, od źródeł fałszywego porównania zauważyć nie podobna.
Co więcej, trudność dopatrzenia subtelnych zabarwień światła i cieniu przy delikatnym, mrocznym tonie nocy doprowadziła do stałej zasady malowania zimnych świateł i ciepłych
cieni. Taką jest sławna _Noc na Ukrainie _rosyjskiego malarza Kuindżi, nie mówiąc
O innych, mniej sławnych, choć równie fałszywych w kolorze.
Maks Gierymski tymczasem, czy to wskutek oka nadzwyczaj czułego na działanie barw, czy też rozumowania logicznego, doszedł w tym względzie do przekonania wprost przeciwnego i
namalował taką noc, jakiej — w Monachium przynajmniej — nikt przedtem nie widział.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>