Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Pierwszym utworem, który ma wszystkie cechy, choć nie wszystkie zalety jego indywidualności i zupełnej odrębności, jest właśnie obraz przedstawiający ułanów w przechodzie przez
zamarzła i śniegiem zasypaną rzeczkę między kępami krzaków i pniami drzew smutnie wyciągających nagie, skostniałe konary i gałęzie: widać w nim jasno już sformułowaną ideę
kompozycji, pojęcie koloru i oświetlenia, poczucie różnorodnego charakteru natury i to, co stanowi jego poezję — nastrój obrazu.
Każdy obraz przedstawia część wykrojoną z panoramy natury rzeczywistej, lecz taką tylko, jaką można widzieć patrząc przed siebie, a nie wodząc oczami.
Inaczej nie podobna stworzyć całości; obraz będzie rozbity na szczegóły mniej lub więcej dobrze powiązane z sobą, na których oko widza z konieczności zatrzymywać się musi,
choćby on patrzył na obraz z pewnego nawet oddalenia.
Tak chcą środki techniczne malarstwa, które się różni od natury tym, że może z danego tylko punktu dać złudzenie prawdziwej perspektywy, prawdziwej wypukłości, prawdziwego
koloru.
Maks Gierymski wychodząc z tej zasady, która zresztą jest warunkiem koniecznym malarstwa realistycznego, robi ciągle cały obraz.
Pojedyncze szczegóły są dla niego drobnymi tylko zmianami powierzchni i barwy, nieznacznymi przeobrażeniami przedmiotu, który ujęty w granice ramy, stanowi całość.
Jeżeli chciał przedstawić na płótnie _Wiosną, Noc, Alarm w obozie _czy _Polowanie par force_, to widz nigdy nie unosił się nad jakimś wyjątkowo udanym drobiazgiem, lecz od razu
doznawał wrażenia wiosny, nocy, sceny obozowej lub myśliwskiej, jakkolwiek wszystkie szczegóły, aż do najdrobniejszych płaszczyzn w tle krajobrazu, aż do najobojętniejszych plamek
koloru na ostatnim planie, były z całą wytwornością i starannością wyrysowane i namalowane.
Widać to nie tylko w jego utworach skończonych, ale nawet w zwyczajnych studiach lub prostych szkicach.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>