Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Wszakżeż nieraz, wyszedłszy razem na przechadzkę, wracali osobno: rozprawa nad rzekomą wyższością piękna różnego przerywała na chwilę nić braterskiego uczucia.
Dalszą charakterystykę temperamentu Maksa można wyindukować z jego dziennika i z listów do przyjaciół; o temperamencie Aleksandra, jako żyjącego, muszą mówić same jego obrazy.
Mało jest artystów, których dzieła byłyby tak podobne do nich samych jak Maksa Gierymskiego.
Jego życie i jego utwory to jedna całość.
Pomiędzy jego usposobieniem a charakterem jego sztuki nie ma cienia różnicy.
Każdy list pisany do przyjaciela jest skończonym obrazem, a każdy obraz ilustracją tego stanu duszy, tych uczuć, tych myśli i pragnień, jakie wyrażał żywym lub pisanym słowem.
Nawet nastrój jego mowy przypominał nastrój jego obrazów.
«Nieraz — pisze on w swoim dzienniku — stawałem w miejscu i po kwadransie wpatrywałem się w jeden punkt, a wszystko, com widział, miało dla mnie wyraz uśmiechniętej
melancholii.
Idąc przez Marling [wieś za Adygą ] ścieżką pomiędzy dwoma wąskimi strumieniami, słyszałem ich ciągły szmer, ich plusk delikatny, zaledwie dosłyszalny; woda płynęła w tę
samą stronę, w którą i ja szedłem, tylko że płynęła prędzej, jak gdyby pilno jej było.
Patrzyłem na ten ruch bezustanny, na to przewijanie się drobnych fal, które snuły się wężykiem — i było mi smutno.
Nie wiem, czy zimno, co stąd wieje, czy obojętność wody na piękno tych brzegów, gdzie rosną kwiaty żółte, białe, niebieskie, obojętność, z jaką ona je mija wciąż z tym
samym głuchym szmerem i zdaje się mówić: wszystko mi jedno — dość, że gdy patrzę na tę przezroczystą smugę niebieską, smutno mi.
»
Nie trzeba jednak sądzić, że ten nastrój duszy przykrość mu sprawiał. Przeciwnie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>