Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Warunkiem przeto nieodzownym wartości dzieła sztuki, czy ono będzie wyrażone słowem, dźwiękiem, czy też kształtem i barwą, jest w pierwszej linii siła, natężenie, znamię
indywidualne uczucia, jakie «z przepełnionej duszy artysty płynie samo».
Ten stały nastrój organizmu, ten «pewien ogólny sposób czucia, który — jak mówi Ribot w swoich _Chorobach woli _— więcej niż czynność umysłowa stanowi nasze j a» pozwala
artyście ujawnić na zewnątrz całą swoją indywidualność bez posiłkowania się cudzymi formami w wyrażeniu lub wyrażaniu przedmiotu, bez uciekania się do umówionych znaków
szkoły. Oryginalność zatem dzieła sztuki zależy przede wszystkim od różnicy w sposobie czucia artysty, od jego temperamentu.
Gierymscy przedstawiają zupełnie jednakowe talenty, lecz w usługach dwóch zasadniczo różnych temperamentów.
Różnicę ich usposobień maluje dosadnie następujący rys.
Jeżeli zdarzyło się, że razem wyszli na przechadzkę o zachodzie słońca, to Maks zawsze zwracał się w stronę przeciwną zachodowi, tam gdzie niebo zaciągało się; błękitnawym
mrokiem, gdzie małe chmury mieniły się słabymi odblaskami na szarawym tle, gdzie ziemia tonęła w mglistych półtonach harmonijnego zmierzchu, gdzie światło wydawało się
uśmiechem melancholijnego spokoju, a cień łagodnie smutnym zwiastunem wieczoru.
Aleksander tymczasem patrzył prosto w blask zorzy zachodu, w wielkie morze światła poderżnięte od dołu wyraźną linią widnokręgu i poszarpane ciemnymi sylwetami drzew i domów,
tam gdzie krzyżują się i łamią wielkie linie krajobrazu, gdzie przeciwieństwa plam kolorowych rzucają się do oczu, gdzie wielkie światła i wielkie cienie są w pełnej ze sobą
walce. Każdy z nich czegoś innego od natury potrzebował i czegoś innego w niej szukał.
Stąd różny punkt widzenia — różny tak dalece, że czasem nie byli w stanie nawzajem cenić się sprawiedliwie lub nawet mówić ze sobą w tym przedmiocie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>