Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Tymczasem pod względem czysto malarskim był on zupełnym uczniem szkoły Franciszka Adama; w środkach technicznych niczym się nie różnił od Kotzebuego, którego _Przejście przez
Berezynę _mogłoby być uważane za pierwowzór obrazów Brandta, a w kompozycji jest bardziej konwencjonalny niż Horschelt, który z wielkim talentem wyilustrował podbój Kaukazu.
Obrazy Brandta były urządzone, przygotowane na efekt, z pominięciem wszelkiej naturalności oświetlenia i harmonii barw.
Na płótnie zasmarowanym brunatną farbą asfaltu lub bajnszwarcu, plamy ciemne rysowały się na jasnych bez żadnej dążności do usprawiedliwienia się z tej dowolnej barwności
świateł i cieniów.
Modęlacja brył, którą można osiągnąć właściwym rozkładem światła, została zastąpiona wyraźnymi sylwetkami grup popodcinanych konturem przy zetknięciu się z płaszczyznami
jasnymi.
W takie tło artystycznie konwencjonalne Brandt wrysowywał dziwaczne i pokrzywione budowle, dziko malownicze stroje szlachty polskiej i Kozactwa, zawiesiste wąsy i zamaszyste postawy
rycerstwa, wybujałe oczerety i burzany, pyszne konie tureckie i potworne szkapy z krzywymi nosami, wydętymi brzuchami i płaskimi kopytami, a przy tym skrzydła husarzy, kopie, proporce,
buzdygany _, _jatagany, ryngrafy, prochownice, torby czerkieskie, flaszki, manierki i cały sklep norymberskich guzików, spinek, sprzączek i obrączek, tasiemek, sznurów, sznurków i
sznureczków.
Poza tymi, nie oceniony, całkiem nie znany publiczności polskiej, stał Rodakowski — wielki portrecista, który w rysunku dorównuje Holbeinowi, a w kolorze przewyższa
najznakomitszych dzisiejszych portrecistów francuskich. Malarze nasi dowiedzieli się od niego, że za prosty portret można dostać medal honorowy w Salonie paryskim, i nic więcej.
Ludzie ci stanowili około 1865 roku cały nasz dorobek artystyczny.
Od tego czasu sztuka i jej zakres znacznie się wzmogły i rozszerzyły.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>