Reklama:

Zapraszamy:

Album Maksa i Aleksandra Gierymskich


Najmniej wpływowym, chociaż najwięcej umiejącym i widzącym był Gerson.
Jego krajobrazy, zwłaszcza te, które malował w początkach swego zawodu, świadczyły
O poważnych studiach nad naturą.
Jakkolwiek zawsze nieco brudne w kolorze i jednostajne w oświetleniu, były one pełne poezji rzewnej i tego nastroju smutnego, który wyrażał do pewnego stopnia charakter polskiego
krajobrazu.
Poza tym jego typy z głowy, jego sielanki konwencjonalnie czułostkowe, jego dramaty historyczne, akademicko-melodramatyczne, i te jego alegorie klasycznie uczone, a bez wielkiej
indywidualności — nie robiły żadnego wrażenia na nikim, nawet na sprawozdawcach dziennikarskich, którzy o ich wielkości i doniosłości pisali łokciowe artykuły na zimno.
Pomimo to jednak wywarł on pewien wpływ na młodzież, zwłaszcza pierwszymi pracami: pokazał drogę i rozbudził zamiłowanie do krajobrazów, które przed nim przedstawiały się jako
tło ogólnikowe, mniej lub więcej efektownie urządzone, do scen lirycznych lub dramatycznych.
Najsilniej wstrząsnął umysłami Matejko, którego indywidualność oślepiła wszystkich: publiczność, malarzy
i krytyków.
Nie tu miejsce mówić o jego genialności, o jego dobrym lub złym wpływie na młodzież, o jego zaletach i wadach malarskich, o jego olbrzymiej działalności; ponieważ jednak chodzi o
charakterystykę ogólną sztuki w jej rozwoju, zaznaczyć więc trzeba, że równocześnie z pojawieniem się obrazów Matejki wszedł w zakres gustu artystycznego nowy pierwiastek:
archaizm.
Za Matejką, lecz bez jego genialności, większość naszych malarzy, która nie myślałaby może nawet cofać się do przeszłości historycznej po motywy do obrazów, zaczęła
widzieć polskość w archaistycznych typach, w archaistycznych wąsach i nosach, w archaistycznych strojach i zbrojach, archaistycznych tłach, archaistycznych cieniach i światłach.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>