Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Puściłby powóz przez Solec, pięknego jeźdźca przez Stare Miasto lub Żyda przez Łazienki.
Aleksandrowi tymczasem umysł ścisły w formułowaniu obrazu nie pozwala na przypadkowość tam nawet, gdzie chodzi o prawdę typową — i pod tym względem jest więcej Holendrem niż
Maks.
Wszystkie obrazy wykonane w Warszawie są oparte na motywach oświetlenia słonecznego, są malowane na powietrzu.
Ich technika zdradza więcej pracy, więcej prób, więcej szukania niż pierwsze, przysłane z Monachium i Rzymu, lecz w zamian za to jako rezultat ostateczny w obrazie skończonym
występują wszystkie najlepsze pierwiastki talentu Aleksandra Gierymskiego, talentu kolorysty nadzwyczajnego.
Kolor jego obrazów różni się wielce od koloru obrazów Maksa: jest on przetransponowany na wyższy ton i bardziej złożony, pełniejszy.
Ponieważ istotną zaletę kolorysty stanowi harmon i a, ściśle zatem rzecz biorąc, różnica ogólnego tonu jest tylko różnicą indywidualnych właściwości wzroku.
Jeden widzi naturę z tego tonu, a drugi z innego, jeden bardziej szaro, a drugi bardziej błękitnie; obydwaj jednak mają rację, jeżeli tylko pojedyncze tony zostały dobrze
zharmonizowane na płótnie.
Dlatego też przy ocenie dwóch odrębnych talentów większa lub mniejsza kolorowość obrazów nie powinna być uważaną za miarę ich wartości, zwłaszcza jeżeli obydwaj zachowują
różnice rozmaitych motywów w myśl logiki oświetlenia.
Pomimo to kolor obrazów Aleksandra Gierymskiego jest świetniejszy, bardziej przetapiający martwą farbę na żywą barwność przedmiotów widzianych w pewnym oświetleniu; jest on,
wyrażając się słowami muzyka, bogaciej zharmonizowany.
Tu porównanie z Chopinem i Schumannem samo się nastręcza, tym bardziej że obydwaj ci genialni kompozytorowie są jednakowo znakomitymi kolorystami w muzyce pomimo całej różnicy
temperamentów.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>