Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Pomimo to obydwaj bracia są o tyle pod tym względem podobni do siebie, że dążąc do wydobycia harmonii koloru i prawdziwości oświetlenia, że malując świetnie i starając się o
świetność barw nie zwracają najmniejszej uwagi na położenie pędzla, na zręczność, na te wszystkie sztuczki, którymi wojują lakiernicze miernoty. Przyczyna tego jest prosta.
Większość malarzy stara się o wirtuozostwo_ _w swej sztuce, a każdy wirtuoz nadużywa siebie dla pokajania techniki. Bracia Gierymscy nadużywają techniki dla pokazania siebie.
Bardzo jest łatwo malować dużo wyrobiwszy sobie jakąś stalą rutynę w komponowaniu, w oświetlaniu lub. w kolorowaniu obrazu.
Kto chce jednak za każdym razem brać nowy przedmiot i format, nowy motyw światła i koloru i kto chce za każdym razem zmieniać swoje środki techniczne, przystosowywać odpowiednio do
założenia nowy sposób kombinowania farb i nowy sposób modelowania brył, ten musi przy każdym obrazie zaczynać robotę od początku, ten musi po prostu uczyć się malować na nowo.
Zasada ta zastosowana w praktyce nadzwyczaj komplikuje i utrudnia pracę malarza: wyłącza pośpiech. Stąd też, a może nawet przez niewiadomość mało kto się jej trzyma.
U nas oprócz Aleksandra Gierymskiego nikt.
Lecz zalety jego malarskie, mierzone nie tylko brakami i wadami naszej sztuki, są wielkie.
Łamiąc się z trudnościami, zdobył on sobie takie bogactwo środków technicznych, że nie potrzebuje się obawiać żadnych, choćby najdoskonalszych okazów sztuki europejskiej.
Co prawda patrząc nawet z bliska na jego malowanie trudno czasem dociec drogi, jaką ono było prowadzone.
Laserunki, nakładanie grubych warstw, smarowanie, drapanie, skrobanie — wszystko się tu miesza, krzyżuje, przecina, pokrywa, lecz w rezultacie daje zdecydowany, skończony charakter w
budowie obrazu, w jego barwności i w światłocieniu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>