Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

W jego obrazach, komponowanych na całość, ludzie nie grają roli ważniejszej od drzew, kwiatów, trawy lub śniegu; tym mniej jeszcze konie, jakkolwiek malował ich dużo i z całym
poczuciem formy, typu.
Tu miejsce jednak podkreślić po raz drugi, że Maks Gierymski nie naciągając wszystkich przejawów natury do swojej maniery wybierał w naturze takie formy tylko, które odpowiadały
jego usposobieniu i jego upodobaniom. Widać to po koniach, jakie malował, a które pomimo całej różnorodności formy i typu odznaczają się pewną pokrewnością natury i charakteru.
Czy to będą drobne szkapki chłopów mazurskich, biedne, wiecznie melancholijne, z łbami wiecznie spuszczonymi na dół, czy niedobrane konie tymczasowej kawalerii, zajeżdżone,
zagłodzone, bez ognia i fantazji, czy też wierzchowce zopfowych jeźdźców, rasowe, inteligentne, wypasione i tak ujeżdżone, że oprócz ruchów potrzebnych do przeniesienia swoich
panów z jednego miejsca na drugie nie wykonywują żadnych innych — to zawsze jakiś spokój będzie je charakteryzował albo w wyrazie, albo w ruchu, jeżeli nie w wyrazie i w ruchu
razem. Co prawda rysunek tych koni nie zawsze jest doprowadzony do tej doskonałości, z jaką Maks Gierymski formułował kształty i płaszczyzny krajobrazu.
Przypatrując im się dłużej i z bliska, można czasem zauważyć bardzo nawet znaczne błędy.
Tak na przykład w _Pochodzie Kozaków _siwy koń, pierwszy z brzegu, jest fałszywie narysowany jako całość: jego przód, odcięty sylwetką Kozaka, który na nim siedzi, nie łączy
się z zadem; zdaje się, że należy do innego. Wszystkie jednak wzięte razem robią takie wrażenie, jakiego się doznaje po chwilowym, krótko trwającym spojrzeniu na naturę.
A przy tym są tak znakomicie oświetlone, tak doskonałe w kolorze, że wobec tych zalet pewne niedostatki czy niedokładności muszą zejść na drugi plan.
Maks Gierymski malował dużo z fotografii.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>