Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Jest to rys charakterystyczny, który z jednej strony dowodzi całkiem samowiednej organizacji artystycznej, a z drugiej pokazuje dążność do wytworzenia nowych form, dążność do
zerwania z tym, co było, z tym, co zostało uznane i zszargane, z tym, co się stało własnością wszystkich miernot, prawidłem artystycznym, czyli — mówiąc po prostu — kopytem,
na które byle kto mógł nabić i naciągnąć najmarniejszy nawet talent.
Taka praca nad kompozycją, to poprawianie i przerabianie układu, nie dla wszystkich artystów jest celem lub jedną z części składowych celu.
Przeciwnie, najczęściej obraz zjawia się przed okiem wyobraźni artysty w całości, skończony, i wtenczas mowy nawet być nie może o uświadamianiu skomplikowanego procesu myślowego
i uczuciowego, jaki chwilę powstania obrazu poprzedził.
Maks Gierymski tymczasem komponował obraz — na płótnie czy w myśli — patrząc na cały proces, choćby najbardziej złożony, i manewrował szczegółami dotąd, dopóki całość
nie dała wrażenia tego, co widział w naturze lub w wyobraźni.
Trudno jest z samych tylko obrazów wyśledzić ten proces psychiczny, jaki się odbył w nim, a którego rezultatem był rozbrat z Kaulbachem, ze szkołą, z konwencjonalnością i
wyłamanie się nagle tak odrębnej, tak różnej od całego otoczenia indywidualności.
«Czy mogę powiedzieć — sam pisze w swoim dzienniku — że nic moralnie nie jestem winien Adamowi Chmielowskiemu, że nie wpłynął on na wykształcenie się we mnie człowieka i
artysty?... Czy byłbym bez niego zupełnie tym, czym jestem? Czy nie jemu to zawdzięczam wydobycie na wierzch z mego umysłu i serca . pewnych strun, które nie dźwięczały?
Czy byłbym się i w innym towarzystwie rozwinął na właściwej sobie drodze?
Jest to jedyny ślad, po którym można by trafić do ogniska rewolucji w umyśle Maksa Gierymskiego.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>