Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Pomimo to jednak jest on zawsze sobą, nie naciąga wszystkich przejawów natury do swojej maniery, lecz wybiera wniej te formy tylko, które odpowiadają jego usposobieniu i jego
upodobaniom, co stanowi różnicę bardzo ważną.
W jego obrazach nie ma ani umyślnego szukania wyraźnych przeciwieństw, ani pesymistycznego podkreślania jakiegoś rozbratu między człowiekiem a naturą, jest tylko nadzwyczajna
jasność w patrzeniu na świat zewnętrzny. Obrazy Maksa Gierymskiego przedstawiają motywy z natury widzianej z daleka, bez udziału widza w tym, co się tam dzieje.
Przypatruje się on jakiejś scenie _Pochodowi Kozaków, Pojedynkowi Tarły z Poniatoivskim, Ulicy w małym mieście, Alarmowi w obozie, _lecz nie idzie na wyprawę z Kozakami, nie
pojedynkuje się, nie wlecze się po błocie, nie ładuje drzewa na wóz, nie przypopręża co tchu siodeł, nie wskakuje na koń, nie idzie bić się i nie bije się.
Jest to stanowisko obserwatora z przypadku, który w pamięci zatrzymuje to tylko i tyle, co w jednym przelotnym spojrzeniu objąć można.
Słowem, jeżeli ujmiemy w stałą, niezmienną formę obraz z natury widziany przypadkiem, prawie od jednego rzutu oka, lecz w całości, to będziemy mieli obraz Maksa Gierymskiego,
patrząc naturalnie jego oczami, gdyż tego, co on mógł widzieć, prawdopodobnie nikt inny by nie zauważył.
W obrazach jego wyzyskaną jest cała rozmaitość przypadkowości.
Nie ma tu ani pierwszych, ani ostatnich planów w tym znaczeniu, jakie dotąd nadawano temu wyrazowi ze względu na większą lub mniejszą wagę obrazu tak co do akcji jak i samej nawet
malowniczości przedmiotu.
Bez żadnego skupienia akcji, bez żadnych grup głównych, bez żadnego podporządkowywania jednych zjawisk drugim obrazy jego przedstawiają pewną zamkniętą całość.
Ludzie, konie, ziemia, niebo, domy i drzewa, płatki śniegu i kałuże błota są traktowane jako przedmiot równej wagi.
Wszystko u niego jak w naturze jest równie dobrze narysowane, równie dobrze oświetlone, równie dobrze ukolorowane.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>