Reklama:

Zapraszamy:

Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Na tle tylko tych zimnych i przyzwoitych gości z kawiarni Tambosiego wyróżniał się Aleksander Gierymski, którego twarz wyrażała jakieś zmartwienie zgryźliwe, jakiś niepokój
wewnętrzny i niezadowolenie. Sztab widział w nim tylko młodszego brata i z niedowierzaniem patrzył na jego pierwsze próby.
Wszyscy jednak mieli, jeżeli nie na czołach, którym nic łatwo nadać wyraz, to na kapeluszach, tużurkach i butach wypisany tytuł książki pani d'Alcq _Le Bon Ton.
_
U innych było to, czym kto chce: udawaniem, pozowaniem, blagą, maską grubiaństwa, próżnią mózgu, pyszałkostwem; u Maksa Gierymskiego było to naturalną formą temperamentu,
odruchem uświadomionym.
Każde uczucie silniejsze kryje się.
Maks Gierymski — z natury «nieśmiały jak dziecko — obawiał się pokazywać tych wszystkich stron swej duszy, które z łatwością mogłyby się wydawać dla drugich śmiesznymi, i
dlatego krył się za maską obojętności.
Obojętność jednak była dla niego tym, czym koncha jest dla mięczaka: naturalnym schronieniem przed nieprzyjacielem, przed napaścią, przed szkodliwymi i przykrymi podrażnieniami z
zewnątrz.
Tymczasem, unikając śmieszności w pokazywaniu uczucia, mógł z łatwością popaść w śmieszność pokazując się obojętnym.
Dla zamaskowania więc tej drugiej cechy swej natury wmawiał w innych i siebie, że udaje tylko formę, która w samej rzeczy wypływała z jego temperamentu.
Była to zdolność szybkiego uświadamiania wszystkich czynności, nawet mimowolnych, która dopomagała mu w oszukiwaniu łatwowiernego otoczenia.
Oto cała geneza jego spokoju, który stanowi drugą stronę jego duszy i tym samym drugą stronę jego obrazów.
Stosunek artysty do natury i otoczenia wpływa na charakter obrazów i na stosunek, jaki zachodzi pomiędzy widzem a obrazem.
Natura, jakkolwiek bardzo oddziaływa na usposobienie ludzi, nie zawsze jednak z nim się łączy i nie zawsze w przejawach swoich podobną jest do przejawów życia ludzkiego.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>