Album Maksa i Aleksandra Gierymskich


Z obrazów moich jeżeli coś mówi, to muzyka; jej też, a pośrednio memu ojcu, który mnie do niej przymusowo sposobił, winien jestem większą część mego ukształcenia.
Mówię ukształcenia nie w znaczeniu ogólnym, lecz ukształcenia serca i wyobraźni.
Kiedy literatura jeszcze nawet nie zajmuje, kiedy nie dotykając duszy poezji — piękna, szuka się w niej rozrywki, muzyka już działa, rozbudza pewną wrażliwość, rozwija uczucia.
Słowa samego artysty tłumaczą jasno założenia jego obrazów: wyrazić siebie, swoją duszę wielostronn ą, wrażliwą na różnorodne rodzaje piękna W tym też duchu pisze pod
inną datą:
«Szanowna Pani nadmieniłaś już dawniej, że pewien rodzaj rozdrażnienia moralnego, pod którego wpływem jestem obecnie, musi się przejawiać w moich obrazach.
Czy tak jest, na to stanowczej odpowiedzi dać nie mogę.
O ile jednak liryzm jest jak innym sztukom właściwy malarstwu, czyli o ile można pod jakąkolwiek bądź formą dawać jak w muzyce wnętrze samego siebie, własne uczucie — o tyle w
obrazach moich moje usposobienie obecne z konieczności odbijać się musi.
Że jednak wszystko, co jest poza obrębem mego świata, nie obchodzi mnie, nie istnieje dla mnie wcale, a świat mój jest we mnie, przeto żadna z tych cząstek mnie samego — trochę
uczucia, trochę upodobania do sztuki, trochę wrażliwości wyobraźni — nie powinna być straconą, gdyż inaczej całość rozprzęgłaby się sama przez się.
»
Nie trzeba jednak ani na chwilę tracić z uwagi, że szło mu zawsze i przede wszystkim o uczucie i jego wyraz w obrazie jako w dziele malarza.
«Wiele sprawozdań — pisze do Prospera Dziekońskiego — dotyka, że tak powiem, zewnętrznej tylko powłoki obrazu.
Tymczasem pod farbą dobrze położoną, pod werniksem leży czasem trochę uczucia zagrzebanego, w które samemu często się nie wierzy lub o którym wątpiło się chwilami.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>