Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Pamięć odnawia wrażenia, odebrane dawniej, z całą niekiedy pierwotną ich świeżością, czasem w mniej wyraźnych formach lub nawet wcale bez formy.
Gdy człowiekowi, obdarzonemu władzą zatrzymywania w pamięci wrażeń doznanych, jedno z takich wrażeń nasunie się pierwej i wyraźniej od innych, wtedy on, czy jest artystą lub
nie, będzie się starał temu przypomnieniu nadać jakąś formę ustaloną, choćby nawet nietrwałą, byle ustaloną na daną chwilę i o ile można, podobną do formy wrażenia
pierwotnego. Przypomni się aria, będzie się starał ją nucić lub gwizdać; przypomni się kobieta, weźmie ołówek i będzie kreślił profile — może który się uda.
Siła, z jaką wrażenia odebrane działają na ustrój nerwowy człowieka, na jego organizację duchową, stanowi już coś, co można nazwać większym lub mniejszym uzdolnieniem do
artyzmu, i to tak dobrze u tych, co mało czują, jak i u tych, co czują silnie, tak dobrze u komisantów handlowych jak i poetów. Lecz to jest dopiero połową tego, co stanowi artystę.
Siła, z jaką wrażenia natłoczone i uorganizowane w umyśle starają się wydobyć na zewnątrz, jasność, z jaką widziadło wydobyte z pamięci przedstawi się oczom innych, będą
tą drugą połową. To już stanowi artystę w zupełności, zwłaszcza odnośnie do sztuk naśladowniczych, jak malarstwo i rzeźba.
Nie zapominajmy jednak przy tym, że stopień talentu zależy od większego lub mniejszego stopnia tego daru odtwarzania wrażeń doznanych, nie zaś od biernej siły przyjmowania tylko
wrażeń.
»
Tak, lecz artysta, podobnie jak każdy człowiek, odbiera wrażenia od świata zewnętrznego tylko stosownie do swego indywidualnego temperamentu i stosownie do indywidualnego
charakteru swojego umysłu, na wytworzenie którego oprócz dziedziczności i całego szeregu czynników fizjologicznych, oprócz wychowania i doświadczenia wpływa przede wszystkim pewien
stały sposób czucia.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>