Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w jego dzienniku:
«Malarstwo religijne nie może istnieć w naszych czasach, gdyż sceptycyzm filozoficzny przeniknął wszystkie warstwy
społeczne. Dziś nie rodzą się już dzieci, które by wierzyły w cuda, a prostak nawet nie wyobraża sobie Boga, który by siedział w chmurach i z piorunem w ręku rządził światem.
Człowiek jako tako wykształcony, a takim przynajmniej artysta być musi, nie może szczerze pogodzić w sobie sprzecznych przekonań, jakie w nim doświadczenie życiowe i dogmaty wiary
wyrabiają.
Godzi on je często i przyznając słuszność nauce doświadczalnej wierzy jednocześnie w Boga, w jego wolę bezwzględną, w jego sprawiedliwość; schyla wprawdzie głowę kornie przed
drzewem czarnym, na którym umarł Chrystus w koronie z cierni, wyzuty ze wszystkiego, co ziemskie, nie pragnie jednak przenieść się w tejże samej chwili do wieczności, aby być
bliżej tego Boga i oglądać jego oblicze.
Myśl o tym szczęściu najwyższym nie opanowuje ani jego sercem, ani jego umysłem z taką siłą, jakiej potrzeba na to, aby z niej mógł powstać ideał jego życia, jak to miało
miejsce w średnich wiekach.
Słowem: ideał religijny średnich wieków nie jest ideałem naszym.
Posiłkujemy się tylko figurami, które już dawno straciły to znaczenie, jakie niegdyś miały i mieć mogły.
Obrazy i rzeźby religijne, chorały i kantyczki_ _nie przestaną nigdy zajmować nas jako słowa ludzi, którzy czuli, którzy wierzyli i byli gotowi za swoją wiarę umierać.
Schylmy więc czoła przed ich tworami szczerze natchnionymi, szanujmy ich jako ludzi, co umieli żyć w oderwaniu od życia powszedniego, lecz nie czując tak jak oni, nie udawajmy ich
sposobów wyrażania uczuć.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>