Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Bracia Gierymscy pomimo chwilowego pociągu do malarstwa historyczno-alegoryczno-filozoficznego, w jakie ich rzucił wpływ przypadkowy Kaulbacha i Overbecka, a raczej pomimo chwilowego
zagalopowania się w kierunku sztuki ogólnej, które było niejako instynktowym przeciwstawieniem się wpływowi sztuki miejscowej, zasklepionej w ciasnych formach polskości szlacheckiej,
szybko załatwili się z ideałem wielkiego malarstwa. Udawanie, przedrzeźnianie, naśladowanie cudzych form nie leżało w ich temperamencie.
Poza studiami i obrazami wykonanymi w akademii monachijskiej, pod okiem nauczycieli, nie ma nawet szkicu, który by świadczył o wahaniu się w wyborze drogi.
Nawet Wschodu malowniczego, który mógł ich, jako kolorystów z temperamentu, pociągać ku sobie silniej nie naruszając bynajmniej skłonności do malowania życia nowoczesnego, nie
tknęli się nigdy.
W obrazach i szkicach, jakie wystawili po wyjściu ze szkoły, nie poświeci Beduina lub Turka, a cóż dopiero mówić o bogach nagich lub bohaterach w chlamidach_, _o cezarach w togach
lub rycerzach w hełmach, o aniołach z przyprawnymi skrzydłami gołębi lub męczennikach smażonych na ruszcie.
Wprost z akademii, która uprawia sztukę na zadany a wyszukany temat, przeszli do natury, do życia, doswegoczasui tam niezależnie od wszelkiej teorii znaleźli przedmiot i formę swej
sztuki.
«Wszystkie teorie sztuki — pisze Maks Gierymski w swoim dzienniku — błądzą w tym zawsze, że traktują sztukę jako naukę abstrakcyjną, że mówią o celach, ideach, ideałach,
istniejących niejako, ku którym wszystko, co jest sztuką, zdążać niby powinno, a w końcu o jakimś Ideale Najwyższym, o czymś, co wieloma określając słowami, nie określają
wcale.
Sztuka jest zawsze wyrazem wieku, jest zawsze odbiciem upodobań, jeżeli nie całego społeczeństwa, to przynajmniej tej warstwy, do jakiej artysta czy poeta przekonaniami swymi i
sympatiami należał.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>