Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Życie współczesne, które mogło im dać wszystko, przedmiot i formę, nie istniało dla nich wcale.
Jeżeli który z romantyków poważył się przedstawić teraźniejszość, to tylko z sosem wschodnim.
Poza dramatem czy melodramatem średniowiecznym dziwaczność typów, bogactwo kostiumów, niezwykła wspaniałość dekoracji Turcji, Grecji, Persji, Algeru — były jedynym motywem
godnym ich kolorystycznego pędzla.
Tymczasem, jak najpiękniejsze dzieła idealne pozostały się po ludziach, którzy nie mieli pojęcia o ideale, to jest z epoki wczesnego Odrodzenia we Włoszech, tak znowu najściślej
historyczne obrazy, przedstawiające prawdziwe życie w prawdziwych kostiumach, w prawdziwym otoczeniu i właściwym świetle, pozostały się po ludziach, którzy nie mieli pojęcia ani o
historii, ani o archeologii, to jest z epoki późniejszego Odrodzenia w Holandii i z XVIII wieku we Francji.
Szkoła idealna w malarstwie nie pokazała ideału swego czasu, a szkoła historyczna — historii swego czasu, ponieważ obydwie wyłączyły życie bieżące z jego ideałem i z jego
historią.
Był to czas, że ośmieszano tych amatorów-dziwaków, którzy głosili sławę malarzy przedstawiających codzienne życie pod jego formą prawdziwą.
Wszakże Velasquez był wtedy mało znany, Rembrandtem nikt się nie zachwycał naprawdę, a Terburg, Teniers, Metzu, Ostade, Potter, Hooch, Hals i Van der Helst «razili zarazem i
pospolitością scen, jakie malowali, i brakiem wytworności typów, jakie wybierali».
Ci nawet, którzy przyznawali im pewne zalety wykonania, gotowi byli każdej chwili powtórzyć za Ludwikiem XIV: «Usuńcie sprzed naszych oczu te małpy», nie przypuszczając, że
krytyka wkrótce otoczy czaią ich imiona, a sztuka pójdzie ich śladem — zwróci się do natury, od niej uczyć się będzie tajników rysunku i koloru, ją weźmie za wzór i przedmiot
do swoich obrazów.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>