Album Maksa i Aleksandra Gierymskich

Gierymscy wyszli ze świeżo powstałej sfery mieszczańskiej, z owego stanu trzeciego, który zarysowawszy się wyraźnie w masie około 1860 roku, wkrótce potem ginął, z owej warstwy
odrębnej, która łącząc w sobie indywidualne znamiona polskości z pewnymi cechami cywilizacji Zachodu, różniła się zasadniczo tak dobrze od szlachty, zasklepionej w tradycji, jak i
od warstwy całkiem nowej dzisiejszego miasta, pociągniętego żydowsko-kosmopołitycznym werniksem.
Stąd prawdopodobnie zaród nowoczesności, który jest jednym z charakterystycznych rysów ich ducha twórczego.
Przystąpili do sztuki bez pewnych uprzedzeń odziedziczonych z tradycją lub wyrobionych przez otoczenie.
Różnica pomiędzy romantyzmem a klasycyzmem jest tylko pozorna.
Stanowisko, jakie jedna i druga szkoła zajmuje wobec natury, wobec otoczenia, wobec prawdy, pokazuje najdowodniej, że w istocie swojej były one bardzo do siebie podobne.
Zarówno klasycy jak romantycy dopuszczali jeden tylko rodzaj malarstwa: tak zwane wielkie malarstwo, malarstwo historyczne albo religijne.
Powaga bogów i półbogów, wyniosłość królów, dzielność bohaterów, sceny tragiczne, przeszłość, żarliwe walki partii religijnych, męczeństwa apostołów lub kacerzy —
wydawały się im jedynie godnymi przedmiotami tej wielkiej sztuki. Klasycy uciekali się do mitologii, do scen z życia starożytnej Grecji, do poezji klasycznej.
Romantycy szukali pomysłów w Piśmie świętym, w scenach życia średnich wieków, w balladach i sagach narodów północnych.
Jest to różnica w kroju i barwie kostiumów lub co najwyżej pomiędzy ciałem nagim a przybranym w pewien kostium.
Istota sztuki pozostała niezmienioną: było to tylko dociąganie się do dawnych form, nie pasujących do życia bieżącego, i powoływanie się.
na wielkie imiona Leonarda da Vinci, Rafaela i Corregia — jako patronów klasycyzmu, lub Michała Anioła, Tycjana, Giorgiona, Veroneza, a zwłaszcza Rubensa — jako przodków
romantyzmu.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>